Cerkwie - opuszczone ratowane
Krupiec-Narolgmina Narol, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1899
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejZłożenia Szat Matki Bożej
Rejestr zabytkówA-247 z 12.12.2007
MateriałMurowana
Znane daty remontów/przebudów2011
Funkcja, stan obecnyCentrum Koncertowo-Wystawiennicze w Narolu
Dzwonnica
Rok budowyPocz. XX w.
Stan obecnyIstnieje
MateriałMurowana (parawanowa)
Rejestr zabytkówA-247 z 12.12.2007
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyNa wale grodziska kilkadziesiąt nagrobków z warsztatów bruśniańskich
Rejestr zabytkówA-247 z 12.12.2007
Dodatkowe informacje Cerkiew wzniesiono w stylu narodowym, na planie łacińskiego krzyża z kopułą nad skrzyżowaniem naw. Od południa i wschodu otacza ją wał wczesnośredniowiecznego grodziska, na którym około 1680 r. powstał klasztor bazyliański. Po klasztorze, skasowanym w 1745 r. pozostała drewniana cerkiew, zastąpiona w 1899 r. obecną. Obok świątyni znajduje się kapliczka z cudownym źródłem, stanowiącym miejsce kultu. Do czasu wysiedleń ludności ukraińskiej przybywały tu liczne rzesze wiernych. Po 1947 r. opuszczona cerkiew była sukcesywnie dewastowana. W 2011 r. wyremontowano ją z przeznaczeniem na centrum koncertowo-wystawiennicze.

Zdewastowaną, nieużytkowaną cerkwią w 2001 r. zainteresował się prof. Władysław Kłosiewicz, prezes Fundacji Pro Academia Narolense, światowej sławy klawesynista, który zwrócił uwagę na doskonałą akustykę świątyni. Te spostrzeżenia potwierdzili zaproszeni do cerkwi muzycy – Tytus Wojnowicz oraz Józef Kolinek. Od tego czasu w zrujnowanym wnętrzu cerkwi organizowano koncerty z cyklu muzyki odnalezionej.
W 2006 r. Urząd Miasta i Gminy Narol uzyskał od Starostwa Powiatowego w Lubaczowie prawa własności do cerkwi. W celu uratowania obiektu zrealizowano projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013. Całkowity budżet wynosił około 1 800 000,00 zł. W ramach projektu wykonano wiele prac w cerkwi – zabezpieczających, remontowych i adaptacyjnych, a także w zakresie zagospodarowania terenu. W 2011 r. wykonano również prace konserwatorskie chóru i babińca, dofinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt tych prac wynosił 60 000,00 zł.
Od 2011 r. dawna cerkiew na Krupcu stała się obiektem świeckim, Centrum Koncertowo-Wystawienniczym, nad którym opiekę sprawuje Gminny Ośrodek Kultury. W ciągu roku odbywają się tu cykliczne imprezy kulturalne, organizowane są również wystawy. W ramach pracy zespół jednostki kultury wykonał prace porządkowe na terenie przycerkiewnym, na którym zachowało się około 90 nagrobków.

 

Źródło: Marlena Wiciejowska, Gminny Ośrodek Kultury w Narolu, 2013 r.