Cerkwie - opuszczone ratowane
Siedliskagmina Lubycza Królewska, powiat tomaszowski, województwo lubelskie
Świątynia
Rok budowy1901
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Mikołaja
Rejestr zabytkówA/23 z 4.07.1992 i z 13.11.2003
MateriałMurowana
Znane daty remontów/przebudów2000-2013
Funkcja, stan obecnyFilialna cerkiew greckokatolicka parafii w Hrebennem
Dzwonnica
Rok budowy1843
Stan obecnyIstnieje
MateriałDrewniana
Rejestr zabytkówA/23 z 4.07.1992 i z 13.11.2003
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilka nagrobków z warsztatów bruśniańskich
Rejestr zabytkówA/23 z 4.07.1992 i z 13.11.2003
Dodatkowe informacje Od czasu wysiedlenia mieszkających tu Ukraińców cerkiew nie była użytkowana, a jej wyposażenie sukcesywnie rozkradano. W 1999 r. zaopiekowała się nią greckokatolicka parafia w Hrebennem i społecznicy z Siedlisk. We wnętrzu zachowała się górna część ikonostasu z przełomu XVII i XVIII w. Świątynia zbudowana na planie krzyża, z kopułą nad skrzyżowaniem naw jest typowym przykładem budownictwa cerkiewnego diecezji przemyskiej przełomu XIX i XX w. Styl ten wprowadził i rozpropagował architekt Bazyli Nahirny. Stojąca obok drewniana dzwonnica, jest cennym zabytkiem budownictwa drewnianego tej części Roztocza.

Opuszczoną cerkwią w 1999 r. zainteresował się ks. Jan Tarapacki – proboszcz Parafii Greckokatolickiej św. Mikołaja w Hrebennem. Wraz z Radą Parafialną Parafii w Hrebennem  postanowili przejąć świątynię od Skarbu Państwa. Od północnej strony cerkiew była zawalona i zagrzybiona. Bez problemu można było wejść do środka. Wewnątrz została już tylko górna część ikonostasu, trudna do dosięgnięcia dla złodziei.

W 2000 r. notarialnie przejęto cerkiew i rozpoczęto remont. Dzięki staraniom parafii, w 2003 r. świątynia znalazła się w rejestrze zabytków. Do 2013 r. wykonano wiele prac: naprawiono dach, wymieniono blachę, położono tynki wewnątrz i – na razie częściowo – na zewnątrz, osuszono mury. Zabezpieczono wejście do cerkwi. W planie jest dokończenie tynków zewnętrznych i uzupełnienie brakujących części ikonostasu.

Pieniądze na remont pochodziły z kasy parafialnej i ze środków Sołectwa Siedlisk. Udało się także uzyskać dofinansowanie z Powiatu Tomaszowskiego. Prace przy wymianie blachy i tynkowaniu były wykonane niemal po kosztach, przez mieszkańca Siedlisk Pana W. Durkiewicza i jego brata.

W świątyni dwa razy w roku – 22 maja, w święto św. Mikołaja oraz święto Jordanu 19 stycznia – odbywają się uroczystości.

Niejednokrotnie zaglądają tu turyści, odwiedzający znajdujące się naprzeciw cerkwi muzeum skamieniałych drzew – w którym można zobaczyć między innymi sekwoje sprzed 13 milionów lat – oraz pobliską kapliczkę „na wodzie” z cudownymi źródłami.

 

Źródło: ks. Jan Tarapacki, 2013 r.