Cerkwie - opuszczone ratowane
Maćkowicegmina Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1830
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Szymona Słupnika
Rejestr zabytków-
MateriałMurowana
Znane daty remontów/przebudów-
Funkcja, stan obecnyOpuszczona, w ruinie
Dzwonnica
Rok budowy-
Stan obecny-
Materiał-
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilkadziesiąt nagrobków
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Jest to jednoprzestrzenna świątynia na planie podłużnym. Nie jest orientowana, a jej prezbiterium skierowane jest na południe. Wszystkie trzy części nakrywał dach kalenicowy, z cebulastym hełmem nad nawą. Skromną dekorację zewnętrznych elewacji stanowią lizeny i gzyms. Identyczną dekorację architektoniczną mają wewnętrzne ściany, dodatkowo pokryte w górnej części polichromią o motywach roślinnych. Cerkiew opuszczona po wysiedleniach ludności ukraińskiej w 1947 r. popadała w ruinę a jej wyposażenie uległo zniszczeniu. Z czasem zawalił się dach i dziś stoją tylko mury.
wszystkie zdjęcia [4]