Cerkwie - opuszczone ratowane
Łówczagmina Narol, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1808
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Paraskewii
Rejestr zabytków-
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów1899, 1905, lata 60. XX w.
Funkcja, stan obecnyOpuszczona
Dzwonnica
Rok budowy1920
Stan obecnyIstnieje
MateriałDrewniana
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilka nagrobków z warsztatów bruśniańskich. W pobliżu cerkwi znajduje się rozległy cmentarz.
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Cerkiew na planie podłużnym z ośmiopolową kopułą nad nawą swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie w 1899 r., po której wykonano iluzjonistyczno-figuralną polichromię wnętrza. Z tego czasu pochodzi też ikonostas, którego rama zachowała się w komplecie. Ma ona oryginalne zdobnictwo wywodzące się ze sztuki bizantyjskiej. Ocalały również dwa górne rzędy ikon namalowanych w zachodniej manierze. Po wysiedleniach świątynia służyła jako kaplica filialna parafii rzymskokatolickiej w Płazowie, aż do 2002 r., kiedy w Łówczy wybudowano nowy kościół.
wszystkie zdjęcia [4]