Cerkwie - opuszczone ratowane
Liskowategmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1832 (?)
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejNarodzenia Matki Bożej
Rejestr zabytkówA-126 z 7.03.1969
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów1929, lata 60. XX w., 1976, pocz. XXI w., 2014-2015
Funkcja, stan obecnyW 2014 r. przejęta od Skarbu Państwa na okres 3 lat przez Oddział Bieszczadzki TONZ
Dzwonnica
Rok budowyXIX w.
Stan obecnyIstnieje
MateriałMurowana (parawanowa)
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilka nagrobków
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Cerkiew należy do najcenniejszej grupy drewnianych świątyń o archaicznych rozwiązaniach konstrukcyjnych, powszechnych dla XVI i XVII w., a spotykanych jeszcze w następnym stuleciu. Rok 1832, podawany za czas jej budowy, jest zapewne datą remontu i dobudowy dwóch zakrystii. Cerkiew miała dodatkową kaplicę na piętrze nad babińcem. Wejście do niej prowadziło z odkrytej zewnętrznej galerii, dziś nie istniejącej. Po 1951 r., gdy miejscowość wróciła do Polski, urządzono w niej magazyn nawozów sztucznych przedzielając wnętrze stropem. W latach 1973–1996 służyła jako kościół. W 2014 r. cerkiew w bardzo złym stanie, przejął na 3 lata Oddział Bieszczadzki TONZ i rozpoczął remont generalny. http://www.tonzbieszczadzki.pl/kronika_2014.htm

Na początku lutego 2014 r. Oddział Bieszczadzki TONZ przejął od Skarbu Państwa na okres 3 lat cerkiew w Liskowatem. Celem naszych działań jest doprowadzenie do całkowitego remontu i konserwacji tego cennego zabytku architektury sakralnej.

Po latach zaniedbań i całkowitej dewastacji obiekt znajduje się w stanie katastrofy budowlanej. Wybudowana prawdopodobnie w 1832 r. cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest jedynym tego typu przykładem architektury cerkiewnej w Polsce, Przed nami trudne zadanie mozolnego remontu cerkwi, które chcemy powiązać z odtworzeniem zniszczonych fragmentów kaplicy nad babińcem i zewnętrznej galerii. Jest to bodaj pierwszy przypadek w Polsce remontu cerkwi powiązany z przywróceniem jej pierwotnego wyglądu.

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich osób, posiadających archiwalne zdjęcia tego obiektu datujące się przed 1960 r. (do celów projektowych). Podobnie jak w przypadku remontu cerkwi w Bystrem apelujemy o przekazywanie tzw. 1% na rzecz prac remontowych. Można też dokonać dobrowolnej wpłaty na specjalne konto bankowe, szczegóły na stronie www.tonzbieszczadzki.pl. Możliwa też jest zbiórka darów rzeczowych w postaci materiałów budowlanych i konserwatorskich, drewna na rusztowanie, tarcicy, blachy oraz impregnatów do drewna.

 

Źródło www.tonzbieszczadzki.pl, 2014 r.