Cerkwie - opuszczone ratowane
Cieszanówgmina Cieszanów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1900
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Jerzego
Rejestr zabytkówA-131 z 15.07.2005
MateriałMurowana
Znane daty remontów/przebudów2012–2015
Funkcja, stan obecnyCentrum Koncertowo-Wystawiennicze
Dzwonnica
Rok budowyPocz. XX w.
Stan obecnyIstnieje
MateriałMurowana (parawanowa)
Rejestr zabytkówA-131 z 15.07.2005
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilka uszkodzonych nagrobków z warsztatów bruśniańskich
Rejestr zabytkówA-131 z 15.07.2005
Dodatkowe informacje Cerkiew jest typowym przykładem stylu, w którym wznoszono cerkwie murowane od lat 80. XIX w. Jego twórcą i propagatorem był ukraiński architekt Bazyli Nahirny. Świątynia założona na planie krzyża ma kopułę umieszczoną nad skrzyżowaniem naw. Jej wnętrze zdobi polichromia pędzla Grzegorza Kuźniewicza, ukończona w 1937 r. Jedyną zewnętrzną dekoracją ścian są narożne lizeny, fryz arkadowy i ozdobne łuki nadokienne. Cerkiew nie miała ikonostasu, jedynie ołtarz główny, boczny i ambonę. Po wysiedleniach użytkowana była jako magazyn. W latach 2012-2015 Gmina Cieszanów przeprowadziła remont świątyni, która służy obecnie jako Centrum Koncertowo-Wystawiennicze.

W 2012 r. Gmina Cieszanów przeprowadziła remont opuszczonej cerkwi w Cieszanowie, który obejmował  wymianę i konserwację konstrukcji drewnianej kopuły i kopułki, wymianę pokrycia dachowego na kopule i kopułce oraz remont murowanego bębna wraz z wymianą stolarki okiennej.
Na 2013 r. planowane są kolejne prace remontowo-konserwatorskie, w zakres których wchodzić będzie: wykonanie przepony przeciwwilgociowej i odsolenie ścian zewnętrznych do wysokości 3 m, wymiana stolarki okiennej i renowacja drzwi zewnętrznych.
Kolejnym działaniem będą prace zaplanowane na 2014 r., które przyczynią się do całkowitego wyremontowania i odrestaurowania obiektu, co umożliwi oddanie budynku do użytkowania jako „Centrum Koncertowo-Wystawiennicze w Cieszanowie”.

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Cieszanów, 2013 r.