Cerkwie - opuszczone ratowane
Rudkagmina Sieniawa, powiat przeworski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1693
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejZaśnięcia Matki Bożej
Rejestr zabytkówA-829 z 28.09.1959
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów2011-2013
Funkcja, stan obecnyW trakcie remontu
Dzwonnica
Rok budowy-
Stan obecny-
Materiał-
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyBez nagrobków
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Świątynia należy do najstarszych i najcenniejszych zabytków budownictwa cerkiewnego w Polsce. Możemy zobaczyć tu rozwiązania architektoniczne typowe dla archaicznych cerkwi. Po obu stronach prezbiterium znajdują się pomieszczenia prothesis i diakonikonu. Nawę od prezbiterium oddziela zrębowa ściana ikonostasowa z wyciętymi otworami na carskie i Diakońskie Wrota. W zachodniej ścianie babińca zachował się dębowy portal z datą 1693 na nadprożu. Cerkiew nie jest użytkowana od czasu wybudowania nowej murowanej cerkwi w 1921 r. Ostatnio przeprowadzono jej remont z przeznaczeniem na Muzeum Sakralne Ziemi Sieniawskiej.

W trosce o ratowanie bezcennego zabytku jakim jest cerkiewka w Rudce – nie tylko dla naszego samorządu, ale dla całego dziedzictwa kulturowego – w porozumieniu  z ks. Proboszczem Parafii Cieplice-Rudka oraz za zgodą arcybiskupa diecezji przemyskiej – w 2010 r. samorząd Miasta i Gminy Sieniawa przejął w użytkowanie ten obiekt na 10 lat w celu przeprowadzenia gruntownego remontu i jego zagospodarowania.
Najważniejsze wykonane prace to: wymiana zniszczonych belek zrębu; wyprostowanie obiektu i filarów podtrzymujących chór muzyczny; wyrównanie poziomu sobót, rekonstrukcja schodów na chór, wykonanie zadaszenia babińca; wykonanie podłóg; wykonanie kamiennej podmurówki pod podwaliną; wymiana zniszczonych gontów; impregnacja elementów drewnianych; instalacja elektryczna. Do wykonania pozostała instalacja p.poż oraz odgromowa.
Decyzją Wojewody Podkarpackiego prace remontowo-budowalane sfinansowane były w 100% przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych i remontowych, które nastąpią w 2013 r., za zgodą Konserwatora Zabytków w Przemyślu powróci na swoje miejsce wyposażenie cerkwi, które obecnie znajduje się w depozycie w Muzeum w Łańcucie.
Celem naszego samorządu jest przywrócenie obiektowi dawnej świetności, a także jego praktyczne wykorzystanie poprzez urządzenie w nim „Muzeum Sakralnego Ziemi Sieniawskiej”. W tej niepowtarzalnej, pełnej uroku świątyni będzie można również zawierać śluby kościelne.


Adam Woś, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, 2013 r.