Cerkwie - opuszczone ratowane
Kotówgmina Bircza, powiat przemyski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1925
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Anny
Rejestr zabytkówA-321 z 18.11.1982
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów2012-2013
Funkcja, stan obecnyW trakcie remontu
Dzwonnica
Rok budowy-
Stan obecny-
Materiał-
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyBez nagrobków
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Cerkiew wzniesiona na planie krzyża z centralną kopułą jest jednym z ładniejszych przykładów ukraińskiego stylu narodowego. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej w 1947 r. cerkiew użytkowana była jako magazyn pasz miejscowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Później trzymano w niej owce. Z czasem, nie remontowana, popadła w ruinę. Kalenicowe dachy kryjące prezbiterium, babiniec i transept rozpadły się po przegniciu gontu, którym były poszyte. W 2012 r. Gmina Bircza rozpoczęła w cerkwi prace remontowo-konserwatorskie. Po remoncie mają tu być organizowane różnego rodzaju wystawy.

W 2012 r. Gmina Bircza rozpoczęła prace remontowo-konserwatorskie w cerkwi w Kotowie. Pierwszy etap prac obejmował: zabezpieczenie budowli poprzez jej podstemplowanie, wykonanie nowych fundamentów wraz z peckami, położenie nowych podwalin wraz z izolacją, remont dolnych partii ścian, poprzez wymianę zniszczonych brusów.

Wartość zadania według kosztorysu wyniosła 150 788,62 zł brutto, z czego 100 000,00 zł stanowiła dotacja od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, a 50 788,62 zł – wkład własny Gminy Bircza.

W następnej kolejności, w latach 2013, 2014 (w zależności od przyznanych dotacji) planowane jest wykonanie: ścian, kopuły, stropów, rekonstrukcji zakrystii i skarbczyka, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, schodów i balustrady chóru, podłóg, fartucha wokół cerkwi, schodów zewnętrznych, daszka nad drzwiami wejściowymi i systemu odprowadzenia wód.

Po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich Gmina Bircza planuje przeznaczyć wyremontowany obiekt na cele kulturalno-dydaktyczne – będą tu organizowane różnego rodzaju wystawy malarskie, fotograficzne i rzeźbiarskie.

 

Źródło: Monika Borcz, Urząd Gminy w Birczy, 2013 r.