Cerkwie - opuszczone ratowane
Oleszycegmina Oleszyce, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowyXVI w. (?)
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Onufrego
Rejestr zabytkówA-661 z 6.04.1994
MateriałMurowana
Znane daty remontów/przebudów1901
Funkcja, stan obecnyOpuszczona
Dzwonnica
Rok budowy-
Stan obecny-
Materiał-
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyBez nagrobków
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Fundację cerkwi w 1809 r. przypisuje się księciu Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu. Jednak jej architektura wskazuje, że mogła powstać w XVI w., gdy Oleszyce należały do Ramszów, a potem Sieniawskich. Ci pierwsi ufundowali tu renesansowy kościół, a Hieronim Sieniawski uzyskał w 1576 r. dla Oleszyc prawa miejskie i zbudował dwór obronny. Nawa cerkwi składa się z trzech przęseł rozdzielonych wewnętrznymi filarami, wspierającymi gurty wzmacniające żaglaste sklepienie. Skrzydła transeptu mają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Średniowiecznej proweniencji jest murowana ściana ikonostasowa. Bryłę świątyni wieńczy pseudokopuła, dodana w 1901 r. Od czasu wysiedleń cerkiew jest opuszczona, a całe wyposażenie zniknęło.