Cerkwie - opuszczone ratowane
Piątkowagmina Dubiecko, powiat przemyski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1732
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Dymitra
Rejestr zabytkówA-269 z 6.05.1960
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów1881, 1958-1961
Funkcja, stan obecnyOpuszczona
Dzwonnica
Rok budowyXIX w. (?)
Stan obecnyNie istnieje
MateriałDrewniana
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilka nagrobków
Rejestr zabytków-
Dodatkowe informacje Świątynia należy do najpiękniejszych w południowo-wschodniej Polsce. Każda z trzech części cerkwi zwieńczona jest ośmiobocznym bębnem wspartym na czterech żaglach. Powyżej bębnów znajdują się płaskie stropy, nad którymi umieszczono okazałe cebulaste pseudokopuły. Całą cerkiew obiega dach okapowy wsparty na słupach wymurowanych z łamanego kamienia. Po wysiedleniach cerkiew nie była użytkowana. Ikonostas został zabrany do Składnicy Ikon w Łańcucie przed remontem budynku przeprowadzonym w latach 1958–1961. Obecnie w cerkwi nie ma żadnego wyposażenia.