Cerkwie - opuszczone ratowane
Radrużgmina Horyniec-Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowyKoniec XVI w.
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejŚw. Paraskewii
Rejestr zabytkówA-435 z 10.05.1960 i z 15.12.1986
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów1648, 1963–1965, 2010–2012
Funkcja, stan obecnyFilia Muzeum Kresów w Lubaczowie
Dzwonnica
Rok budowyKoniec XVI w.
Stan obecnyIstnieje
MateriałDrewniana
Rejestr zabytkówA-435 z 10.05.1960 i z 15.12.1986
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyKilka nagrobków z warsztatów bruśniańskich. W sąsiedztwie są jeszcze dwa cmentarze z nagrobkami z warsztatów bruśniańskich
Rejestr zabytkówA-435 z 10.05.1960 i z 15.12.1986
Dodatkowe informacje Cerkiew należy do najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej. Przekrywające nawę łamane zwieńczenie brogowe wzmocnione systemem ściągów i zabezpieczone kroksztynami, nawiązuje do średniowiecznych tradycji ciesielskich. Typowym dla tych tradycji rozwiązaniem jest również zrębowa ściana ikonostasowa. W 1648 r. bezpośrednio na niej została namalowana górna część ikonostasu. Dolna część miała architektoniczną oprawę. Zachowały się z niej Carskie Wrota z 1648 r. i rząd czterech ikon namiestnych namalowanych w 1699 r. W 1742 powstał rząd Deesis, który przesłonił polichromię z połowy XVII w. W 2013 r. zespół cerkiewny wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.