Cerkwie - opuszczone ratowane
Chotyniecgmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie
Świątynia
Rok budowy1615
Wezwanie cerkwi greckokatolickiejNar. Przenajświętszej Bogurodzicy
Rejestr zabytkówA-552 z 29.05.1968
MateriałDrewniana
Znane daty remontów/przebudów1733, 1858, 1925, 1991-1994
Funkcja, stan obecnyGreckokatolicka cerkiew parafialna
Dzwonnica
Rok budowyXVII w.
Stan obecnyIstnieje
MateriałDrewniana (słupowo-ramowa)
Rejestr zabytków-
Cmentarz przycerkiewny
Stan obecnyJeden nagrobek
Rejestr zabytkówA-552 z 29.05.1968
Dodatkowe informacje Cerkiew należy do najstarszych i najcenniejszych po północnej stronie Karpat. Jest trójdzielną, zrębową budowlą, której każda z części zwieńczona jest kopułą na ośmiobocznym bębnie. Archaicznym i dziś bardzo rzadkim rozwiązaniem są prostokątne wnęki pastoforiów umieszczone po obu stronach prezbiterium. Typowym dla najstarszych cerkwi było również umieszczenie na piętrze nad babińcem kaplicy pw. Zwiastowania NMP (z własnym ikonostasem), otoczonej otwartą galerią. Wnętrze zdobi ikonostas z 1671 r. i polichromia na południowej ścianie nawy z przedstawieniem Sądu Ostatecznego (z 1735 r.). Dopełnieniem zespołu cerkiewnego jest dzwonnica przeniesiona w 1993 r. z Torek, pochodząca z XVII w. W 2013 r. świątynię wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.